Parkour

PARKOUR/FREERUNNING

”Le Parkour, freerunning eller l’Art du Déplacement började utövas aktivt först på 80-talet i Lisses, en av Paris mindre förorter. Träningsformen har inspirerats från en lång rad av träningsformer och filosofier. Rötterna går så långt bak som den militära hinderbanan på 60-talet. Dock kom begreppen parkour och freerunning först till senare. ” – PKTR.se

 

DAGENS PARKOUR/FREERUNNING

”I dagens parkour finns det många som anser parkour vara en livsstil, ett sätt att se på och bemöta vardagen. Andra nöjer sig med att träna parkour som en rolig fritidssysselsättning. Många ser även möjligheter för att bidra till parkourträningen genom andra träningsformer som klättring, akrobatik och allmän balansträning. Genom detta har synen på vad parkour är och inte är ändrats hundratals gånger. Gemensamt för alla är möjligheten till utveckling på egna villkor. De flesta utövare är digital natives, så stor aktivitet på nätet är en självklarhet. Det finns därför en rad olika forums att posta videos och diskutera. Le Parkour/Freerunning Sweden på Facebook är ett av dessa.” – PKTR.se

 

FILOSOFI

”Att ta sig från punkt A till punkt B på snabbast, smidigaste och effektivaste sätt möjligt. Att se varje hinder som en möjlighet och att utveckla sin fysiska och psykiska kapacitet genom träning för att överkomma allt svårare hinder. För många står fysiska aktiviteten i parkour som ett sätt att förverkliga filosofin som parkour grundar sig på. Att alltid hitta vägar och lösningar, att alla hinder är möjligheter och att man alltid ska utveckla sig själv för att övervinna dessa. Le Parkour förändrar den vanliga människans syn på sin omgivning. Möjligheter öppnas för träning, lek och flyktvägar. Utan krav på prestation, utan graderingar och tävlingar hamnar samarbete och utveckling i fokus. Världen blir utövarens lekplats och gym där bara den egna fantasin sätter gränser.” – PKTR.se

 

NAMNET PARKOUR

”Namnet parkour användes först 1998 och är en modifikation av ordet parcours, som betyder bana eller rutt. Parkour skapades av David Belle i början av 1990-talet i Lisses, en förort till Paris, men dess rötter sträcker sig längre bakåt. Mycket av den filosofi och de fysiska övningar som finns invävda i parkour kommer från Georges Hérberts träningsform Méthode Naturelle och hans princip ”Être fort pour être utile” – ”Var stark för att vara användbar” gäller även i parkour. Källa: Wikipedia Freerunning anses av en del utövare som en engelsk översättning av parkour och andra menar att det är en form för parkour (eller en helt egen fristil utvecklad från parkour) med inslag av akrobatik.” – PKTR.se

 

HISTORIA

”Sporten grundades av medlemmarna i gruppen Yamakasi där bland andra Sebastien Foucan & David Belle var med. Medlemmarna i Yamakasi hade en bakgrund inom gymnastik och olika kampsporter och började bland annat tillämpa akrobatik i sin träning. David Belle ansåg att det var viktigare att fokusera på att träningen skulle vara användbar för människor i verkliga livet. Därför ansåg han akrobatik och liknande vara onödigt. Ändå vävde David Belle, tillsammans med resten av Yamakasi, in både akrobatiska rörelser och dans i sitt utövande.” – PKTR.se

MAY THE FLOW BE WITH YOU

Velox Freerun (559241-1234)